ABS PRIVACY POLICY

Deze e-mail en elke aangehechte bijlage zijn strikt vertrouwelijk te behandelen tussen de geadresseerde partijen en NV AABS. Elke vermelding van aanbod en/of informatie van onroerend goed, aankoop- en/of bestelorders zijn hier louter ter informatieve titel ter kennis gegeven, zonder enige verbintenis vanwege NV AABS of haar vertegenwoordigers. Geen enkele koop- of verkoopverplichting kan tengevolge van deze gegevens worden opgelegd aan NV AABS of haar vertegenwoordigers, alsook neemt NV AABS geen enkele verantwoordelijkheid over de inhoud van deze mail.