6% btw op afbraak en heropbouw
van privéwoningen

De BTW-voorwaarden

“Never waste a good crisis”

______

Onder het motto ‘never waste a good crisis’ grijpt de Federale overheid de gezondheidscrisis aan om het Belgische woonpatrimonium duurzame zuurstof in te blazen: daar waar in onbruik geraakte en vaak verloederde gebouwen plaats maken voor kwalitatieve en energie-efficiënte woningen, kan dat tot einde 2022 aan een verlaagd BTW-tarief, met name aan 6% i.p.v. 21% BTW.

Hiermee worden meerdere doelen gediend: de Belgische bouwsector en de economie krijgen een stevige stimulans, en er wordt in een versneld tempo werk gemaakt van een reconversie én uitbreiding van het woonpatrimonium, waardoor meer mensen toegang zullen krijgen tot woningen die voldoen aan de actuele energie- en kwaliteitsnormen. Op die manier zal ‘wonen’ vroeger dan verhoopt een steen bijdragen tot de Belgische/Europese doelstellingen voor de transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem. Bovendien zal deze maatregel, door de afbraak en heropbouw fiscaal te bevoordelen, ongetwijfeld wat druk wegnemen van het waardevolle nog onbebouwde buitengebied.

Hier vindt u alvast ons aanbod dat bijdraagt tot het verwezenlijken van deze doelstellingen, en dus voldoet aan de ‘6% BTW-voorwaarden’.

bekijk hier ons aanbod

Nieuwe btw-maatregel

Bespaar 15%

Uiteraard zijn aan deze maatregel voorwaarden verbonden, het wettelijke kader kan u in de Programmawet consulteren. In grote lijnen komt het erop neer dat een nieuwbouw woning of – appartement in aanmerking komt voor deze maatregel indien:

  • de woning of het appartement gebouwd wordt op een perceel waar een gebouw of constructie van significante omvang gesloopt wordt;
  • u als nieuwe eigenaar er zelf gaat wonen voor tenminste 5 jaar;
  • het uw enige woning is; 
  • de woning een totale netto bewoonbare oppervlakte heeft van niet meer dan 200 m2.

Een selectie uit ons aanbod

______